GRATIS verzending op elke bestelling van meer dan 65€

Informatie herroeping
Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.


Herroepingsrecht
Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop je of een door jou genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de producten in bezit hebt genomen. Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons (
Zippo GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich, Duitsland, Telefoonnummer: +49(0)2822 7134 100, Fax: +49(0)2822 600 650) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail: shop.de@zippo.com) informeren over je beslissing omdit contract te herroepen.Je kunt hiervoor het voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende om je kennisgeving van het uitoefenen van je herroepingsrecht te verzenden voordat de annuleringsperiode is verstreken.


Gevolgen van herroeping
Als je je terugtrekt uit dit contract, betalen we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met jou is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang wat eerder optreedt.
Je dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van dag waarop je ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, terug te sturen of terug te geven aan ons of aan Yusen Logistics Deutschland GmbH Halle M Marseiller Str. 14-16, 47229 Duisburg, Germany. Aan deze termijn wordt voldaan als je de producten verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor het terugsturen van de producten zijn voor jouw eigen rekening. Je hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de producten als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de producten die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de producten te controleren.


Het herroepingsrecht gedlt niet in de volgende gevallen:
• Overeenkomsten voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of keuze door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.