Hoe een Zippo Handwarmer Vullen

Uw Zippo Handwarmer Vullen

 • Zorg ervoor dat de handwarmer koel aanvoelt. Verwijder eerst het deksel van de handwarmer en verwijder vervolgens de katalytische brander, terwijl u de onderkant in de lengte vasthoudt (rechtop met het Zippo-logo). De brander kan stevig aangedraaid zijn.
 • Giet de Zippo aansteker vloeistof in de juiste plastic beker, met inhoud van 6 of 12 uur, die in de verpakking is meegeleverd. Mors niet.
  • Voor handwarmers van 6 uur: vullen tot de lijn voor ongeveer 6 uur warmte.
  • handwarmers van 12 uur: vullen tot de lijn voor ongeveer 12 uur warmte.
  • Vul de beker van uw specifieke type handwarmer niet boven de lijn.
 • Giet, terwijl u de handwarmer rechtop houdt, de inhoud van de vulbeker langzaam en voorzichtig in de vulopening van de handwarmer.
  • Niet te veel vullen. Te veel vullen kan storing, risico op letsel en brand veroorzaken.
 • Houd de handwarmer rechtop en vervang voorzichtig de katalytische brander. Zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.
 • Veeg voorzichtig overtollige brandstof van de oppervlakken van de handwarmer af en laat overtollige brandstof verdampen voordat u deze gaat ontsteken.
  • Controleer of het brandstofvat is gesloten en of er geen gemorste brandstof in de buurt is, voordat u gaat aansteken. Brandstof is ontvlambaar.
 • Laat de handwarmer in de rechtopstaande positie rusten gedurende minimaal twee minuten alvorens te ontsteken, zodat de brandstof zich volledig kan verdelen in het absorberende materiaal en beschikbaar komt voor de katalytische brander.
 • Leg de handwarmer niet neer na het vullen en ook niet vòòr het ontsteken. Als het neergelegd wordt, kan er vloeibare brandstof in de katalytische brander komen, waardoor er bij ontsteking een vlam kan ontstaan.
  • Als zich een zichtbare vlam ontwikkelt, moet deze worden geblust. Gewoonlijk kan elke vlam gemakkelijk worden uitgeblazen, maar dit moet wel met uiterste zorgvuldigheid en voorzichtigheid gebeuren. Indien noodzakelijk, plaats de handwarmer op een vuurvast oppervlak en laat de vlam opbranden of doof deze op een veilige manier.

Gebruik originele Zippo Handwarmer Brandstof en Vervangende Branders